מדוד הזמן התקן

דלת מתקפלת זה הפתרון

יש צורך לסגור פתח מהר, יעיל, מעוצב ובעלות סבירה? דלת מתקפלת זה הפתרון!
סגירת פתחים ללא הכנה מיוחדת . מתבסס על הקיים.
ללא מגבלת רוחב ללא מגבלת גובה.
התקנה עצמאית אין צורך בידע מקצועי.
זקוק לפתרון זמני להעניק פרטיות?
מחיצה מתקפלת פתרון שלא מצריך שינוי קבוע בחדר.
ניתן להתקין במינימום התחברות לתשתית הקיימת ולהחזיר מצב לקדמות בגמר השימוש.
מדוד הזמן התקן.